Hotel service

Få en løsning der er tilpasset jeres specifikke behov. 

I vores hotelservice stiller vi store krav til fleksibilitet og kvalitet, når indsatsen skal planlægges og udføres. Vi har flere års erfaring med at løse de forskellige udfordringer der opstår i forbindelse med logistik og service når benyttede værelser skal rengøres eller gøres klar til nye gæster. Der er ofte korte tidsfrister og faste deadlines inden for hotelservice, og vi leverer et mangfoldigt udbud af service til både små og store hoteller.

Vi indgår aktivt i driften af hoteller

Vi starter altid et samarbejde med at behovs- og forventningsafstemme, for at sikre at sammensætte den optimale løsning fra start. Gennem løbende sparring med kunden, tilpasser og udvikler vi løsninger og nye services, der imødekommer specifikke behov og krav. Vi indgår aktivt i driften af hotellet og er med til at optimere både drift og service.

Alt fra Natportier til vedligeholdelse

Vi lægger vægt på at have glade og tilfredse kunder, og har stor forståelse for vigtigheden af deadlines og fleksibelt personale, når det drejer sig om hotelservice. Derfor fører vi løbende kvalitetssikring af alle vores services og sikrer, at kunden får det optimale ud af samarbejdet. En stor del af et samarbejde omkring hotelservice bygger på, at vedligeholde en god kommunikation omkring de opgaver vi udfører. I tæt diaglog med kunden leverer vi totalløsninger der imødekommer alt  - fra Natportier til vedligeholdelse.

Vi udfører alle former for hotelservice:

  • Roomservice tjenester samt afrydning af roomservice
  • Diverse housemen funktioner
  • Rengøring af spa, fitness og wellness centre
  • Opvask
  • Vagtmestre
  • Vinduespolering
  • Tæppe- samt møbelrens
  • Kontorrengøring herunder skærm- og tastaturrens
  • Specielle og individuelle gulvbehandlinger
  • Professionel luftrens

Mere end bare et rengøringsfirma

Suveren er din professionelle samarbejdspartner inden for hotelservice, og vi bestræber os altid på at levere service af højeste kvalitet og indenfor den aftalte tidsramme. Vi ved hvad flotte og præsentable lokaler betyder for et hotel, og vores medarbejdere står klar til at yde er service ud over det sædvanlige.