Mød ind til præsentable lokaler hver dag

Dine medarbejdere har krav på et sundt og rart arbejdsklima på kontoret, der er klar til brug, når de møder ind. Lad vores faguddannede servicepersonale varetage al rengøring på matriklen på fast basis og lige så ofte, du har brug for det, og oplev ensartet kontorrengøring og service, der lever op til dine forventninger, fordi alle vores medarbejdere har gennemgået og bestået relevant uddannelse.

produktion-bg

Sådan sætter vi nye standarder for rengøring på din arbejdsplads

Hos Suveren gør vi en dyd ud af at ensarte og strømline alle processer, så du oplever den samme gode service hver dag. Med udgangspunkt i dine konkrete serviceopgaver og rengøring udvælger vi et team, der gennem vores Service Academy er kvalificeret til at varetage alle typer erhvervsrengøringsopgaver, og som formår at yde det samme resultat hver gang.

Som virksomhedsejer er det i din klare interesse, at dine lokaler er præsentable og indbydende, så du uden bekymringer kan få kunder på besøg, men ikke mindst også for at give dine medarbejdere bedst mulige arbejdsvilkår. Med et specialudviklet Service Academy, som har til hensigt at faguddanne vores medarbejdere, kan vi sikre, at vi er i stand til at levere rengøringsservice, der bidrager til et godt arbejdsklima. Alle vores medarbejdere ved hvordan de skal bære sig ad med opgaverne, og arbejdet bliver skematisk altid udført ens grundet et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb.

Eksempel på muligheder

Vi er ikke blot endnu et rengøringsfirma

Med sans for detaljen og mange års erfaring med håndtering af rengørings- og serviceopgaver for alle typer virksomheder har vi udviklet vores eget Service Academy med henblik på at distancere os fra konventionel rengøring. Vi har en holistisk tilgang til vores erhverv, hvorfor vi bruger mange ressourcer på at skabe en homogen serviceenhed, der udfører opgaverne på præcis samme måde og leverer samme resultat hver gang. Gennem kontinuerlig opkvalificering er vores medarbejdere altid velforberedte og kan sætte sig ind i opgaverne i din virksomhed.

Om du får gjort rent én eller flere gange om ugen er aldrig afgørende for kvaliteten af det team, vi tildeler opgaven. Du har altid mulighed for at skrue op og ned for frekvensen, eftersom vi er meget fleksible og har klare ambitioner om at imødekomme dine ønsker og behov. Vi er ikke tilfredse, før du er.

Det kalder vi sans for detaljen.

Uddrag af medarbejdere

sans-for-detaljen

Enhver god virksomhed har et stærkt team i ryggen

Mød eksempelvis Afrim

Når du møder ind på kontoret, har din virksomhed været i trygge hænder hos blandt andet Afrim, der er serviceleder hos Suveren. Betragt altid vores servicestab som din egen forlængede arm, eftersom vi strækker os langt for at gøre dig tilfreds. Fælles for alle vores medarbejdere er, at de er skolet på vores Service Academy og har bevis på deres kunnen og serviceorienterede adfærd og mindset, der er utroligt proaktivt. Dem kan du se frem til at møde, når du har os som din faste servicepartner.

Navigation
Kom tættere på os via de sociale medier hvor vi deler brancheviden og information

Log in with your credentials

Forgot your details?