Vi påtager os som virksomhed et socialt ansvar

Men også vores medarbejdere skal være med til at støtte op og gøre vores ambitioner til virkelighed. CSR-politikken er med til at beskrive de grundlæggende forpligtelser, som vi i Suveren har sat os for at udleve og ikke mindst efterleve. Det betyder, at vi helt generelt har fokus på at skabe en sund og bæredygtig virksomhed til gavn for samfund såvel som miljø.

Det handler om adfærd

Ved at forankre CSR-politikken direkte i virksomhedens strategi, sikrer vi, at alle i organisationen påtager sig det nødvendige ansvar og dermed bidrager til den samfundsmæssige udvikling.

Suveren har derfor forpligtet sig til at:

  • Skabe en god etik gennem konstant forretningsudvikling
  • Levere en høj kvalitet, der sikrer og tilfredsstiller kundernes behov
  • Danne rammerne for en mangfoldig og innovativ virksomhedskultur
  • Påtage sig et socialt ansvar, der bidrager til et samfund i udvikling
  • Tilsikre et bæredygtigt miljø gennem grøn omstilling

Corporate Social Responsibility

Mennesker
For os er vores medarbejdere den vigtigste ressource. Derfor ønsker vi at skabe en virksomhedskultur, hvor mangfoldighed og kompetenceudvikling er bærende elementer. Via vores Service Academy sikrer vi, at medarbejderne har den nødvendige viden og forståelse for at kunne udføre arbejdet til perfektion. Det betyder, at vi har skabt en innovationskultur. Den er med til at udfolde og opnå den enkelte medarbejders fulde potentiale.

Miljø
Vi ønsker at værne om miljøet. Vi arbejder derfor konstant med at undersøge mulighederne for at forbedre og optimere vores brug af eksempelvis kemikalier. Grøn omstilling er en vigtig milepæl for det globale samfund, og vi ønsker naturligvis at være en del af rejsen. Løbende initiativer skal sikre, at vi hele tiden arbejder henimod en grønnere bundlinje.

Forretning
Alle vores udviklings- og væksttiltag tager altid afsæt i de forpligtelser, vi har nedfældet i vores CSR-politik. For at kunne imødekomme kundernes behov, stiller det konstant krav til, at vi formår at udvikle og forbedre os. Derfor har vi ligeledes udarbejdet et sæt etiske spilleregler (Code of Conduct), der tydeligt beskriver de krav og forventninger, som vi stiller til den etik og moral, som både vi og vores  samarbejdspartnere skal besidde.

Samfund
Socialt ansvar spiller en stor rolle i flere af punkterne i FN’s 17 verdensmål. I Suveren arbejder vi løbende på at opfylde vores del af målene, fordi vi kan se hvor vigtige, de er. Som virksomhed har vi en forpligtelse for at sikre en sund, balanceret og nuanceret arbejdsplads.
Vi hjælper lokalsamfundet og bidrager ligeledes aktivt til velgørende formål. Alt sammen for at skabe en bedre verden.

Udover sponsorater i lokalmiljøet lægger vi også en stor indsats på beskæftigelsesområdet. Det indebærer blandt andet, at vi rekrutterer en stor del af vores nye medarbejdere direkte fra jobcenteret. Derfra har vi kandidater i praktik, så de kan få erfaring og referencer med sig videre, og mange ender med at blive ansat i Suveren efterfølgende.

Vi har også løbende afklaringsforløb for mennesker, der har forskellige, særlige behov eller funktionsnedsættelser. Sidstnævnte arbejder vi hele tiden på at gøre mere af. Vi anerkender og ser, at der ligger en kæmpe mængde kompetencer og evner hos rigtig mange mennesker, som desværre ofte ikke bliver set. Vedkommende passer måske ikke passer ind i den firkantede skabelon, nogle virksomheder har lavet. Det er ærgerligt, for på den måde går man som organisation glip af både mangfoldighed, nye perspektiver og ofte endda muligheder, man aldrig selv havde fået øje på.

Navigation
Kom tættere på os via de sociale medier hvor vi deler brancheviden og information

Log in with your credentials

Forgot your details?